Wielkanocny Turniej Badmintona “Badminton Wschodnia”

Regulamin „Wielkanocnego Turnieju Badmintona 2018” Badminton Wschodnia

Organizator turnieju: Badminton Wschodnia Kielce

Termin: 25.03.2018 r. (niedziela), rozpoczęcie gier godz. 9.00

Miejsce: Hala Sportowa ul. Wschodnia 12, 25-426 Kielce

Cel:

– promocja i popularyzacja badmintona w środowisku różnych grup wiekowych,

– aktywizacja czasu wolnego,

– integracja środowiska badmintonistów- amatorów.

Program turnieju:

godz. 9.00 – uroczyste otwarcie turnieju

godz. 9.10 – rozpoczęcie gier

godz. 18.00 – zakończenie turnieju (w zależności od ilości gier)

Kategorie:

UWAGA: W turnieju mogą brać udział osoby które nie są zawodnikami z licencją PZBad od

minimum 5 lat.

System rozgrywek:

mecze rozgrywane będą do 21 punktów i dwóch wygranych setów,

– system rozgrywek grupowo-pucharowy (w zależności od ilości uczestników),

– zawodnik może brać udział w maksymalnie dwóch grach

Organizator zapewnia lotki Yonex Mavis 2000, zawodnicy mogą dostarczyć własne lotki (kolejność według listy PZBad)

Warunki uczestnictwa:

– terminowe zgłoszenie się do właściwej kategorii,

Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność,

– w turnieju biorą udział zawodnicy pełnoletni,

Uczestnik musi posiadać przepisowy sprzęt do gry w badmintona i ubiór sportowy,

– koszt przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

Nagrody:

– puchary miejsca I-III we wszystkich kategoriach,

– okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników.

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21.03.2018 r. (środa). Losowanie odbędzie się 23.03.2018 r. (piątek) i będzie dostępne na stronie rezerwujkort.pl.

W zgłoszeniach należy podać:

– imię i nazwisko,

– daty urodzenia,

– kategorię,

– ewentualnego partnera/kę do gry podwójnej.

Na adres: bad.wschodnia@gmail.com

(tel. 512 660 809 Filip Przyjemski)

Opłaty startowe: W dniu zawodów w trakcie trwania turnieju.

Sędzia główny: Filip Przyjemski

Postanowienia końcowe:

– turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego PZBad,

– w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje

sędzia główny w porozumieniu z organizatorem,

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników turnieju,

– organizator nie zapewnia pomocy medycznej.

Inne postanowienia: Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na

zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg turnieju, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, w mediach społecznościowych i innych formach publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Turnieju.

Wszystkie dodatkowe informacje u organizatora turnieju:

Filip Przyjemski, bad.wschodnia@gmail.com, tel. 512 660 809.

Powrót do aktualności